Phòng kinh doanh:

Hotline: 08.3923 1185 – 0918.173.844
JW Player goes here

( Các thẻ thanh toán )

Tour trong nước

Tour Suối Tiên - Biển Tiên Đồng

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Tour Đầm Sen - Đầm Sen Nước

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khám Phá PHÚ YÊN

Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Giá tour:

BÌNH ĐỊNH - Đất Võ Trời Văn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Giá tour:

PHÚ YÊN - VÂN PHONG

Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Giá tour:

Đảo TÔM HÙM - BÌNH HƯNG

Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Giá tour:

Tour học sinh

Múa rối nước dân gian

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp VIETOPIA

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp KIZWORLD

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp KIZCITI

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Công viên nước ĐẠI THẾ GIỚI

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi SAM WORLD

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Tour lẻ trong tuần

Tour THẢO CẦM VIÊN

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Tour Suối Tiên - Biển Tiên Đồng

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Tour Đầm Sen - Đầm Sen Nước

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Loại hình du lịch

Du lịch theo ngày

Múa rối nước dân gian

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp VIETOPIA

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp KIZWORLD

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi hướng nghiệp KIZCITI

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Công viên nước ĐẠI THẾ GIỚI

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour:

Khu vui chơi SAM WORLD

Thời gian: 1/2 ngày
Giá tour: